Zeldzame soorten

Nieuw rapport inventarisatie flora en fauna

Wie is er bang voor een slang?


Je kan er een tegenkomen in het Heelsums Beekdal

Deze kleine, jonge adder ben ik zelf op een pad tegengekomen samen met Maartje Barthoren. Zij heeft deze prachtige foto gemaakt. De naam adder associeren we met gif en gevaar, maar meestal valt het wel mee. Voor kinderen jonger dan drie jaar kan een adderbeet wel gevaarlijk zijn. Lees hier meer over adderbeten. In Nederland komen drie slangensoorten voor, de adder, de gladde slang en de ringslang. En alle drie komen ze in Laag Wolfheze voor. Maar je moet wel veel geluk hebben om er een te zien en bang hoef je zeker niet te zijn.

In 2017 is opnieuw de flora en fauna van Laag Wolfheze geinventariseerd door 50 enhousiaste en deskundige vrijwilligers van het KNNV, Vereniging voor Veldbiologie. Ze vonden 1.264 dier- en plantsoorten in het gebied gevonden.
Op 10 juli 2020 is het rapport overhandigd aan wethouder Joa Maouche en Hans van Dijk van Natuurmonumenten.

Terugkijkend op de inventarisatie van Laag Wolfheze in 2003 en 2011 is de conclusie dat het gebied nog steeds een grote biodiversiteit laat zien.

Veel soorten in een gevarieerd gebied

De grote soortenrijkdom toont de waarde van het gebied dat 116 hectare groot is. Er is niet alleen loofbos met de bijzondere Wodanseiken, maar ook naaldbos, gemengd bos, heidevelden, natte en droge graslanden en zelfs een mozaïek van heide, gras en bomen. Bovendien is het gebied rijk aan poelen, sprengen en een sprengvijver waardoor aan water-gebonden leven alle kansen krijgt. Door de grote variatie in begroeiing is Laag Wolfheze een thuis van vele levensvormen. Om enkele aantallen soorten te noemen: 268 vaatplanten (varens en zaadplanten), 88 bladmossen, 131 korstmossen, 345 paddenstoelen, 41 broedvogels met in totaal 388 territoria, 23 soorten libellen, 21 dagvlinders en 160 nachtvlindersoorten!

Presentatie van het rapport

De inventarisatie vond grotendeels plaats in 2017. De rapportage van de gegevens kwam onlangs gereed en werd op 10 juli aangeboden aan wethouder Joa Maouche van gemeente Renkum en gebiedsmanager Hans van Dijk van Natuurmonumenten door voorzitter Pieter Oomen van de KNNV afdeling Wageningen en omstreken. Wethouder Maouche bedankte de KNNV en haar vrijwilligers voor al hun tomeloze inzet en deskundigheid. Ook Hans van Dijk gaf aan erg verheugd te zijn met de informatie en beheeradviezen, die Natuurmonumenten kan gebruiken bij het beheer van het gebied.

Download het rapport

Het rapport van 255 pagina’s beschrijft welke dier- en plantsoorten in het gebied voorkomen waarbij een 15-tal soortgroepen zijn onderscheiden waaronder vaatplanten, mossen, korstmossen, paddenstoelen, broedvogels, reptielen, amfibieën, zoogdieren, dagvlinders, nachtvlinders, libellen en kevers. Het onderzoek is uitgevoerd in 2017 en vergeleken met inventarisatiewaarnemingen uit 2003 en 2011 zodat ook vergelijking in de tijd mogelijk werd. Het rapport is een bron van informatie, verluchtigd met illustraties en voorzien van beheeradviezen. Het rapport is te downloaden via de website van de KNNV afdeling Wageningen en omstreken: https://www.knnv.nl/knnv-afdeling-wageningen/laag-wolfheze-0

1 gedachte over “Zeldzame soorten”

Plaats een reactie