Verbindend landschap

Werkgroep “verbindend landschap” is voortgekomen uit de streekconferentie eind 2018. Kerndoel van het project Totale integratie tussen bedrijvigheid & natuur c.q. landschap, Door samenwerken kan stap voor stap de “spanning” tussen elementen en partijen worden geëlimineerd. Dit is onze eerste stapSamen een wandeling maken en daarbij de huidige situatie in kaart brengen: de intensieve landbouw … Meer…

Visie

Werkgroep “visie” is voortgekomen uit de streekconferentie eind 2018. Kerndoel van het projectEén geïntegreerde visie op het beekdal: 20-50 jaar, hoe moet het er dan uitzien? Dit is onze eerste stap Hoe betrek je iedereen in het plan? Vertrouwen bouwen: 3-6 maanden Begrijpen deelwaarden partijen Informatie Dit gaan we doen Door facilitatiegroep, faciliteren werkgroepen Natuur … Meer…

Stromende beken

Werkgroep “stromende beken” is voortgekomen uit de streekconferentie eind 2018. Kerndoel van het project Een volledige beek die het hele jaar watervoerend is. Biodiversiteit behouden + vergroten Cultuurhistorische waarden Beleving versterken Oorzaken van de verdroging Toename van het verbruik van drinkwater Grondwater als proceswater Toename van de verdamping Klimaatverandering Dit gaan we doen WhatsApp groep … Meer…

Leer mij het Heelsums Beekdal kennen!

Werkgroep “leer mij het Heelsums Beekdal kennen!” is voortgekomen uit de streekconferentie eind 2018. Kerndoel van het project Mensen informeren over de cultuurhistorie & natuur van het gebied via website/app excursie folder informatiepunt (automatische info?) Dit gaan we doen Verder uitwerken van ideeën + rollen website Mogelijke financiering – sponsoring Gebruik maken van bestaande apps/raamwerken … Meer…

Kort ommetje door de natuur aan de Wolfhezerweg en Kasteelweg

Werkgroep “kort ommetje door de natuur aan de Wolfhezerweg en de Kasteelweg” is voortgekomen uit de streekconferentie eind 2018. Kerndoel van het projectWandelen mogelijk maken voor mensen die slecht ter been zijn, of met een kinderwagen lopen. Onderdeel hiervan is het creëren van meer zitmogelijkheden onderweg. Dit gaan we doen Een nieuwe ingang in het … Meer…

Van spreng tot Rijn

Werkgroep “van spreng tot Rijn” is voortgekomen uit de streekconferentie eind 2018. Kerndoel van het project Begaanbaar doorgaand pad nabij de beek. Geen MTB Informatie van wat je ziet langs de route Verschillende instapplekken Dit zijn we aan het doen Inventariseren wat er al is Inventariseren van er nog te doen valt Afspraken maken met … Meer…