Natuur en geschiedenis beleven in de Jufferswaard

Werkgroep “natuur en geschiedenis beleven in de Jufferswaard” is voortgekomen uit de streekconferentie eind 2018. Doel Het consolideren van de naoorlogse restauratie van de Piloschoorsteen. Excursies in de Jufferswaard onder begeleiding van Stichting Renkums Beekdal, IVN Zuid-West Veluwe en KNNV Wageningen e.o. Update informatieborden Nieuw excursiemateriaal en folder

Haal de beek uit de duiker

Werkgroep “haal de beek uit de duiker” is voortgekomen uit de streekconferentie eind 2018.De leden zijn: Ruud Schaafsma, Gerard van Laarhoven, Dirk van Uitert en Peter van Dijk Situatie De midden- en benedenloop van de Heelsumse beek worden in tweeën gesneden door het 8-meter hoge dijklichaam van de N225 waaronder een 60 meter lange smalle … Meer…

Verbindend landschap

Werkgroep “verbindend landschap” is voortgekomen uit de streekconferentie eind 2018. Kerndoel van het project Totale integratie tussen bedrijvigheid & natuur c.q. landschap, Door samenwerken kan stap voor stap de “spanning” tussen elementen en partijen worden geëlimineerd. Dit is onze eerste stapSamen een wandeling maken en daarbij de huidige situatie in kaart brengen: de intensieve landbouw … Meer…

Visie

Werkgroep “visie” is voortgekomen uit de streekconferentie eind 2018. Kerndoel van het projectEén geïntegreerde visie op het beekdal: 20-50 jaar, hoe moet het er dan uitzien? Dit is onze eerste stap Hoe betrek je iedereen in het plan? Vertrouwen bouwen: 3-6 maanden Begrijpen deelwaarden partijen Informatie Dit gaan we doen Door facilitatiegroep, faciliteren werkgroepen Natuur … Meer…