Visieverhaal: Stromende beken verbinden

visieverhaal renkumse en heelsumse beekdalen

In de toekomst stroomt er altijd water door de beken. De beken hebben in een natuurlijk beekdallandschap de ruimte om hun weg te vinden van het hoge stuwwalgebied van de Veluwe naar de lage uiterwaarden van de Nederrijn.

Minder wateronttrekkingen voor drinkwater, landbouw en industrie, minder naaldbos, gezonde landbouw en een groter bewustzijn van het effect van watergebruik bij omwonenden zorgen ervoor dat het watersysteem zich heeft hersteld.

Samen met het omliggende beekdallandschap vormen de beken in de Heelsumse en Renkumse beekdalen een robuuste ecologische verbinding voor allerlei plant- en diersoorten.

Tussen de Veluwe en de Nederrijn kunnen dieren en planten zich vrij bewegen en verspreiden. De biodiversiteit is er vergroot en het natuurlijke systeem meer robuust.

Bewustzijn bij overheden, bewoners, ondernemers en bezoekers zorgt ervoor dat er voldoende stilte, rust en duisternis is voor dieren om zich veilig te voelen en zich te durven verplaatsen.

Naar de visie: Visieverhaal-Renkumse-Beekdalen_def.pdf (renkumsbeekdal.nl)

Plaats een reactie