Verbindend landschap

Werkgroep “verbindend landschap” is voortgekomen uit de streekconferentie eind 2018.

Kerndoel van het project

  • Totale integratie tussen bedrijvigheid & natuur c.q. landschap,
  • Door samenwerken kan stap voor stap de “spanning” tussen elementen en partijen worden geëlimineerd.

Dit is onze eerste stap
Samen een wandeling maken en daarbij de huidige situatie in kaart brengen: de intensieve landbouw in het gebied, de vervuiling van de beek, onooglijke gebouwen en de hekwerken en verrommeling. Welke verbeterslag is er te maken?

Dit gaan we doen
We werken toe naar een organisch geheel van natuur en bedrijvigheid.

Voor de contactgegevens van de contactpersoon van deze werkgroep kunt u een verzoek sturen naar info@heelsumsbeekdal.nl

Plaats een reactie