Stromende beken

Werkgroep “stromende beken” is voortgekomen uit de streekconferentie eind 2018.

Kerndoel van het project

 • Een volledige beek die het hele jaar watervoerend is.
 • Biodiversiteit behouden + vergroten
 • Cultuurhistorische waarden
 • Beleving versterken

Oorzaken van de verdroging

 • Toename van het verbruik van drinkwater
 • Grondwater als proceswater
 • Toename van de verdamping
 • Klimaatverandering

Dit gaan we doen

 • WhatsApp groep starten voor de groep Stromende Beken
 • Plan van aanpak schrijven
 • Beleids-/visieplan

Korte termijn acties

 • Opschonen en uitdiepen van de bodem van de beek
 • Plaatsen van meetbuizen voor grondwaterpeil bepaling
 • Bepaling van het lengteprofiel van de beek
 • Aanpassing van bodemprofiel aan de hand van grondwaterpeil en lengteprofiel

Lange termijn acties

 • Onderzoek naar mogelijkheden infiltratie van de beek
 • Afkoppeling van het hemelwater van het riool van de omliggende gemeenten
 • Transitie van naaldbos naar heide en loofbos => minder verdamping
 • Bovenstaande onderwerpen vragen om onderzoek, voorlichting en communicatie.
poster 25-05-2019

Voor de contactgegevens van de contactpersoon van deze werkgroep kunt u een verzoek sturen naar contact

1 gedachte over “Stromende beken”

Plaats een reactie