Stromende beken

Kerndoel van het project

  • Biodiversiteit behouden + vergroten
  • Cultuurhistorische waarden
  • Beleving versterken

Dit is onze eerste stap
Overleg op 10 december 2018 bij De Beken in het Mussennest.

Dit gaan we doen

  • WhatsApp groep starten voor de groep Stromende Beken
  • Plan van aanpak schrijven
  • Beleids-/visieplan

Voor de contactgegevens van de contactpersoon van deze werkgroep kunt u een verzoek sturen naar info@heelsumsbeekdal.nl