Resultaten

17 Ideeën

De Streekconferentie op 13 oktober heeft een prachtig resultaat opgeleverd: maar liefst 17 ideeën om het landschap langs het Heelsums Beekdal te verbeteren én een heleboel enthousiasme om aan de slag te gaan. Tijdens de Terugkomdag op 17 november vormen de deelnemers werkgroepen die met een idee van de Steekconferentie of een clustering van ideeën verder gaat. Ga ook naar de werkgroepen.

De film laat alle de gepitchte ideeën van de Streekconferentie zien. In de tabel hieronder worden de ideeën met een korte omschrijving weergegeven en staat de starttijd van de pitch in de film. Ook de foto’s geven een mooi beeld van de dag.Resultaten Steekconferentie: de gepitchte ideeën

 

Nummer Onderwerp Start tijd in de film
1 Website en app 00:17
2 Lokale deelgroepen 01:13
3 Belevingsroute Heelsums Beekdal 02:08
4 Betere integratie van bedrijven in de natuur 02:56
5 Recreatieplatform: verleidend verbinden 03:54
6 Toegankelijkheid van het gebied 05:24
7 Gescheiden recreatievormen 06:08
8 Verbeteren van de fietsmogelijkheden 07:25
9 Met de Boer “aan tafel” voor een vitaal cultuurlandschap! 08:30
10 Integrale Beheervisie natuur en cultuur 09:34
11 Landschap van morgen 10:23
12 Haal de beek uit de duiker 11:08
13 Wandeling langs de beek, van bron tot monding en vice versa 11:57
14 Integrale samenhang en beleefbaarheid vergroten 13:05
15 Verbinding tussen partijen 14:07
16 Natuurzone Beekdal 15:36
17 De bovenlopen moeten weer stromen 16:06