Leer mij het Heelsums Beekdal kennen!

Kerndoel van het project

Mensen informeren over de cultuurhistorie & natuur van het gebied via

  • website/app
  • excursie
  • folder
  • informatiepunt (automatische info?)

Dit is onze eerste stap

  • Vooroverleg Renkums Beekdal
  • Overleg half december bij Merger Metz

Dit gaan we doen

  • Verder uitwerken van ideeën + rollen website
  • Mogelijke financiering
  • Gebruik maken van bestaande apps/raamwerken –> Gebruik maken van uitleg bestaande wandelingen en informatie
  • Optuigen door de tijd heen

Voor de contactgegevens van de contactpersoon van deze werkgroep kunt u een verzoek sturen naar info@heelsumsbeekdal.nl