Keuzes en balans

Kerndoel van het project

Vergroten biodiversiteit

    • Coulissenbos
    • Geen rustgebieden, wel beperkte toegankelijkheid, kwetsbare begroeiing
    • Aankoop met als doel natuurbeheer eenvoudiger te maken (biotoop, levensgemeenschap voor planten en dieren)
    • Geen parkeerplaatsen erbij, beperkte voorzieningen

Voor de contactgegevens van de contactpersoon van deze werkgroep kunt u een verzoek sturen naar info@heelsumsbeekdal.nl