Gebied

Heelsums Beekdal

Het gebied verbindt de rand van Veluwe met de uiterwaarden van Renkum en Doorwerth. In de 10 kilometer die de beek lang is, doorsnijdt hij een scala aan verschillende landschappen: van de bossen met de eeuwen oude Wodanseiken tot landbouwgrond, uiterwaarden en dorpen als Wolfheze en Heelsum. Er wordt gewoond, gewerkt, gesport, gefietst, gewandeld en gespeeld. Hoe kunnen we samen dit landschap behouden en zo mogelijk nog aantrekkelijker maken?

Het Heelsums Beekdal loopt als een groene ader tussen alle Renkumse dorpen door. Het is een gebied met een bijzondere historie: hier vind je grafheuvels van duizenden jaren oud, middeleeuwse wildwallen, eeuwenoude bomen en door mensen gegraven sprengen. In het beekdal komt een scala aan landschappen voorbij, zoals de bron en de bovenloop van de beek in de oude bossen. De middenloop die tussen de heide, de dorpen en het agrarisch landschap door kronkelt. En tot slot de benedenloop, die via de uiterwaarden uiteindelijk in de Nederrijn uitmondt.

Het is niet voor niets dat ’s Neerlands oude meesters hier kwamen schilderen en onder andere de Wodanseiken op het doek vastlegden. Ook voor planten en dieren is het een uitzonderlijk gebied. Zes van de zeven in Nederland levende reptielen komen hier voor. Helaas is de zeldzame beekprik jaren geleden uit de beek verdwenen. Ook zijn er bijzondere vogels te zien als de raaf, goudvink en groene specht

Op de gebiedskaart is aangegeven over welk gebied gesproken is tijdens de streekconferentie.