Streekconferentie Heelsums Beekdal

Trots op het Heelsums Beekdal

Geniet u net als ik zo van het fraaie landschap langs het Heelsums Beekdal? Ziet u kansen om het gebied nog mooier te maken? Of zijn er plekken waar u zich zorgen over maakt? Op zaterdag 13 oktober 2018 organiseerde Natuurmonumenten de Streekconferentie Heelsums Beekdal.

Tijdens deze dag zijn ruim 140 bewoners en organisaties uit de streek actief in gesprek gegaan over hun dromen, zorgen en wensen voor dit karakteristieke landschap ten oosten van Renkum, Heelsum en Wolfheze en ten westen van Doorwerth en Oosterbeek, van de Amsterdamseweg tot aan de Rijn. Niet omdat het allemaal anders moet, wel omdat het nog beter kan. Zeker als de mensen uit de streek zelf ideeën aandragen en de schouders zetten onder het verbeteren van hun landschap.

Aan de hand van de resultaten van de Streekconferentie hebben tijdens de Terugkomdag op 17 november 2018 60 mensen uit de streek en van organisaties uit het gebied verder gewerkt aan het uitwerken van de projectideeën. Zij vormden werkgroepen die met een idee van de Steekconferentie of een clustering van ideeën verder gaan.


Filmimpressie van de Streekconferentie

Bekijk hieronder de gefilmde impressie van de hele dag. Op de resultaten-pagina worden de gepitchte ideeën weergegeven en bekijk vooral ook de gemaakte foto’s van de dag!