Staartmees en boomklever in de Top 10 van het Heelsums Beekdal tijdens jaarlijkse Tuinvogeltelling

In het weekend van 29 tot 31 januari was de jaarlijkse tuinvogeltelling. Op zaterdag telden ook wij een half uur alle vogels in onze aan het beekdal grenzende tuin. De start was goed met maar liefst 5 staartmezen die op bezoek kwamen. Na een half uur tellen – zie jij er ook 5 vinken of toch 6?-  konden we de score opmaken. In totaal hadden we 10 verschillende soorten gezien en minstens 25 vogels. We waren zeer tevreden. Anders dan andere jaren hadden we de meest vast bezoekers van onze tuin wel geteld. De soorten die we misten zoals putter, zwartkopmees en keep komen niet zo vaak langs, dus de kans dat je die ziet -net als je zit te tellen- is heel klein.

Staartmees Copyright: Saxifraga – Mark Zekhuis

Resultaten Beekdal

Wij waren niet de enige bewoners van het Beekdal die actief telden, ook andere inwoners van Renkum telden mee. In de hele gemeente Renkum telden 542 deelnemers, en werden 9287 vogels geteld (op zondag om 20:56). In het Heelsum Beekdal telden ‘slechts’ 8 huishoudens mee, niet verwonderlijk want zoveel mensen wonen niet echt in of aan het Beekdal. De volgende soorten werden gespot: koolmees, huismus, pimpelmees, vink, houtduif, merel, heggemus, roodborst, boomklever, staartmees, grote bonte specht, gaai, kauw, ekster, spreeuw, keep, zwarte kraai, buizerd, boomkruiper. Hierbij viel op dat de Top 10 van meest geziene vogels (wat betreft aantal) van het beekdal maar weinig afweek van de hele gemeente Renkum. In het beekdal haalde de boomklever en de staartmees wel de Top 10. In de hele gemeente Renkum stonden de kauw en ekster op ‘hun’ plaats. Dat de staartmees en boomklever in het beekdal meer voorkomen dan in de rest van de gemeente is niet vreemd. Beide soorten komen met name voor in bossen, parken, landgoederen en tuinen. Maar eerlijk is eerlijk, dat de staartmees de Top 10 haalde in het beekdal kwam natuurlijk mede door onze waarneming.

Mocht u ook mee willen doen met tellen van soorten in uw tuin of in de buurt? Dit jaar zijn er nog meer nationale tellingen waar u aan mee kan doen:

En als u echt enthousiast bent geworden? Dan kunt u ook mee doen aan de jaarrondtelling van soorten in uw tuin.

Boomklever. Copyright Saxifraga Martin Mollet

Plaats een reactie