Renkumse beken verbinden

Presentatie gebiedsvisie ‘Stromende Beken Verbinden’

visieverhaal renkumse en heelsumse beekdalen

De Renkumse en Heelsumse beekdalen staan onder druk door uiteenlopende oorzaken zoals klimaatverandering, verdroging, stikstofneerslag, recreatie, industrie, woning- en wegenbouw.

Om de kwaliteit van het gebied te behouden voor toekomstige generaties moet het belang van natuur en landschap krachtig worden ingebracht in het omgevingsbeleid van de overheid.

Inwoners van Renkum, Ede en Wageningen − verenigd in het burgerinitiatief  ‘Gletsjerparadijs’ − hebben in de afgelopen jaren tijdens een tiental dialoogbijeenkomsten gediscussieerd over de toekomst van de natuur in de Renkumse beekdalen. Het resultaat is neergelegd in de gebiedsvisie ‘Stromende Beken Verbinden’.

Het buro WING uit Wageningen assisteerde bij de eindrapportage. Het Waterschap Vallei en Veluwe en de Provincie Gelderland maakten het gebiedsproces mogelijk met geldelijke bijdragen. Lees meer op www.renkumsbeekdal.nl/gebiedsproces.

Op 12 april presenteert het burgeriniatief ‘Gletsjerparadijs’ de gebiedsvisie aan de burgers en besturen van de gemeenten Renkum, Ede en Wageningen, de provincie Gelderland en het waterschap Vallei en Veluwe.

Programma:

12:30    Inloop met koffie/thee

13:00    Welkom door de dagvoorzitter

13:10    Presentatie ‘Stromende Beken Verbinden’: Thema’s zijn: water, verbinding, landgebruik en samenwerken.

13:40    Reacties van ‘streekhouders’ op de gebiedsvisie

15:20    Pauze met interactieve opstelling: Waar sta jij? Welke ‘kleur’ kies jij?

15:40    Groepsgesprekken over de thema’s aan de hand van stellingen

16:15    Terug naar plenair

16:25    Boodschappen van het burgerinitiatief aan burgers en bestuurders

16:35    Aanbieden van de gebiedsvisie aan mw. Agnes Schaap, burgemeester van Renkum en opdrachtgever van het speerpunt ‘Ontspannen regio’ van de Groene Metropoolregio (groenblauwe dooradering en duurzaam toerisme)

16:45    Het gebied aan het woord

17:00    Napraten met een drankje

Datum:            Vrijdag 12 april

Plaats:              Doelum, Hogenkampseweg 45, 6871 JK Renkum

Kosten:            Deelname is gratis

Aanmelden:     Klik op hier aanmelden. Vóór de presentatie ontvangt u een link naar de gebiedsvisie.

Plaats een reactie