Recreatiezones in het Heelsums Beekdal

Klik op het kaartje voor een uitvergroting

De Provincie Gelderland heeft haar concept Recreatiezoneringsplan klaar. Dit plan moet zorgen voor een goede balans tussen natuur en recreatie. Het plan voor de hele Veluwe is hier te vinden.

Hoe zit het met het Heelsums beekdal?

De Wolfhezer heide is aangewezen als een kwetsbaar gebied. Dat is het roze gebied onder de A50 op de kaart, waar de droogvallende beken en de Heelsumse beek lopen. De gesprekken met de Provincie over de Wolfhezer heide zijn afgerond. Lees hier wat de provincie daar over zegt. Ik ben mee geweest met het terreinbezoek aan het Heelsums beekdal. Het doet wel pijn als je je dagelijkse wandeling moet omleggen. Maar we vinden allemaal de natuur belangrijk, dus we gaan mee met de plannen van Natuurmonumenten. En natuurlijk zijn we blij, dat we kunnen blijven lopen in dit prachtige gebied.

De bovenloop van de papiermolenbeek is een rustig gebied met weinig intensieve recreatie. De tussenloop kent een aantal lichtblauwe gebieden. Deze zijn in particulier eigendom en doen niet mee met de zonering. De benedenloop, bij de monding in de Neder-Rijn mag iets meer recreatie hebben volgens de provincie.

Wat doet de gemeente Renkum?

Op 15 juli 2021 is een bijeenkomst door enkele raadsleden georganiseerd over de betekenis van de recreatiezonering van de Provincie Gelderland voor de gemeente Renkum. Naar aanleiding van de resultaten van deze bijeenkomst is er een motie ingediend door GroenLinks, VVD, PvdA en D66. Deze motie is behandeld in de raadsvergadering van 29 september 2021 en is aangenomen met 17 stemmen voor (GL VVD PvdA D66 CDA) en 5 stemmen tegen (PRD GB)

Dat betekent dat de resultaten van 15 juli, vastgelegd in de nota ‘Recreatiezones in de gemeente Renkum’ worden meegenomen in:

• een voorstel voor een te geven gemeentelijke reactie op de plannen van de provincie inzake
recreatiezonering;
• en de (verdere) ontwikkeling van het gemeentelijk toeristisch beleid;
• en de uitwerking van het omgevingsplan

Zie agendapunt 14 van de vergadering. En bekijk het rapport van de bijeenkomst van 15 juli.

Of bekijk de vergadering, punt 14

Plaats een reactie