Recreatiezonering

Doel van de recreatiezonering is om een beter evenwicht te verkrijgen tussen natuur en recreatie. Vanwege de toegenomen recreatiedruk in de natuurgebieden zien we dat de natuur en biodiversiteit steeds meer in de verdrukking komt.

De (grote) natuurgebieden worden hierom ingedeeld in zones voor verschillende activiteiten; recreatie – stille/rustige  recreatie – natuurbeleving – niet toegankelijke rustgebieden . 

Ook komen er paden rondom gebieden met zeldzame en kwetsbare flora en fauna van waaruit deze nog wel te beleven zijn.
Er worden ter voorkoming van verstoringen geen paden gemaakt en gehandhaafd die deze kwetsbare gebieden doorkruisen. 

Ook zullen er perioden in het jaar zijn dat gebieden afgesloten zijn voor recreanten. Het wild en de vogels kunnen dan in rust paren en hun jongen groot brengen.
Deze gebieden beslaan nu al 17% van de Veluwe, dat wordt met de voorgestelde plannen maximaal 19%.
De boswachterijen organiseren bronsttochten.

Het recreëren buiten de aangegeven paden geeft een verstoring van de leefgebieden van de bijzondere planten, reptielen, amfibieën , insecten en andere bodembewoners.
Loslopende honden in aanlijngebieden verstoren de rust voor de dieren die daar leven. Deze worden soms opgejaagd wat ze nogal eens met de dood moeten bekopen.
Om de recreatie in onze natuurgebieden te kunnen blijven beleven is het van belang dat we ons laten verleiden op de voorgeschreven paden te blijven en ons aan de regels te houden.

Zone A:       Poorten naar de Veluwe, dichtbij dorpen met recreatievoorzieningen  en wandel-, fiets-, en
ruiterpaden.
Zone B:       Visite kaartje van de Veluwe met paden die verbonden zijn met die uit zone A waar minder
recreatie voorzieningen zijn en meer ruimte voor de natuur.
Zone C:       De stille Veluwe met ruimte voor rustige recreatie, hier kun je ook groot wild spotten.
Zone D:      Ongerepte Veluwe – niet opengestelde gebieden, rust- en militair gebieden.
Gebieden waar naast groot wild zeldzame reptielen, amfibieën en vogels leven en ook
zeldzame planten groeien.
Deze gebieden zijn beleefbaar vanaf de randen en uitkijktorens en alleen toegankelijk met
een boswachter buiten paar- en broedtijden.   

Bron: Recreatiezonering op de Veluwe – Sprekend Gelderland

Plaats een reactie