Recreatie zonering – Paden aanpassen

Natuurmonumenten zal in januari 2023 beginnen met het aanpassen van paden in het natuurgebied Wolfheze. In het veld zult u onderstaande informatieborden tegenkomen.

Provincie Gelderland, gemeente Renkum en Natuurmonumenten werken aan een betere balans tussen de ruimte voor natuur en mens. Om kwetsbare natuur te beschermen en een goede natuurbeleving te behouden, optimaliseren we in januari en februari 2023 de padenstructuur in dit natuurgebied.

Rust voor dieren en beschermen soortenrijkdom

In natuurgebied Wolfheze liggen enorm veel wandelpaden en er zijn ook in de loop der jaren diverse sluippaden ontstaan. Hoe meer afstand er is tussen de verschillende paden, hoe meer rust en hoe waardevoller het gebied is voor dieren. Op de meest kwetsbare plekken – vooral op de heide en de overgangen van heide naar bos – verlegt Natuurmonumenten paden en routes om ruimte te geven aan beschermde soorten zoals zandhagedis, adder, hazelworm, veldleeuwerik en draaihals. De maatregelen zijn onderdeel van het Recreatiezoneringsplan Veluwe, waarin Wolfheze is betiteld als Zone C/C*: een rustig gebied met natuurvriendelijk recreatief medegebruik en de aanwezigheid van zeer verstoringsgevoelige soorten fauna en flora.

Werkzaamheden in januari-februari 2023

In januari en februari 2023 worden de paden en wandelroutes daadwerkelijk aangepast. De nieuwe routes worden weergegeven in de app NatuurRoutes en door middel van bewegwijzering in het gebied. Voorop staat dat natuurgebied Wolfheze toegankelijk en beleefbaar blijft. Kijk voor meer informatie op: www.nm.nl/wolfheze-nieuws

Heeft u vragen? Neemt u dan contact op met Natuurmonumenten, boswachter Dirk Lieftink, Telefoonnummer 055 – 312 55 00 of per e-mail: secrzvij@natuurmonumenten.nl

Meer uitgebreide uitleg vindt u op:
http://www.natuurmonumenten.nl/start-recreatiezonering-wolfheze

Alle informatie over recreatiezonering in natuurgebied Wolfheze staan overigens gebundeld op:
www.natuurmonumenten.nl/wolfheze-nieuws

Artikelen in lokale kranten:
* “Start zoneringsmaatregelen natuurgebied Wolfheze” in het Renkums Nieuws van 19-11-2022
* “Werkzaamheden Wolfheze voor betere balans tussen natuur en recreatie” uit Renkums nieuws van 28-01-2023
* “Betere balans tussen natuur en recreatie” uit Rijn en Veluwe van 01-02-2023
* “Wandelaars, zet eens een stapje terug” uit Rijn en Veluwe van 01-03-2023

IVN Werkgroep Beken en Sprengen is bij Doorwerthse Heide.                 17-02-2023

Natuurmonumenten is begonnen met het afsluiten van een populair wandelpad met bruggetjes langs de Heelsumse Beek. Jammer voor de mensen, maar beter voor soorten, m.n. vogels, amfibieën en reptielen, die gevoelig zijn verstoring door mensen (en loslopende honden).