Privacy en Cookies

Eerst over de cookies dan de privacy….

Het Virtueel Bezoekerscentrum Heelsums Beekdal (VBC) gebruikt in principe standaardprogrammatuur voor website, mailings en analyses. Dat doen we om u prettig met onze website te kunnen laten werken.
De cookies die wij gebruiken, slaan geen persoonlijke of vertrouwelijke informatie over u op, anders dan wat nodig is om uw bestelling te doen en te verwerken. Als u in uw browser cookies heeft uitgeschakeld, is het mogelijk dat bepaalde delen van deze website niet toegankelijk of bruikbaar zijn.


Door deze website te gebruiken, stemt u ermee in dat cookies in overeenstemming met dit cookiebeleid op uw computer worden geplaatst. Bij uw eerste bezoek aan deze website hebt u daartoe een pop-upscherm gezien, dat bij volgende bezoeken echter meestal niet meer verschijnt.


VBC gebruikt de volgende cookies in de volgende categorieën:


Cookies die essentieel zijn voor de werking van de site
Bepaalde cookies zijn essentieel om ervoor te zorgen dat de site correct en efficiënt wordt weergegeven op basis van de browser, het besturingssysteem en de schermresolutie die u gebruikt. Zonder deze cookies zou het niet mogelijk zijn om bepaalde pagina’s correct te bekijken. Vanwege het essentiële karakter van deze cookies is het niet mogelijk om ze te weigeren en toch de website te bekijken.


Cookies van derden
Cookies van derden worden gebruikt om onder andere u, de gebruiker van onze website, te laten inloggen. En meer. De cookies die wij gebruiken, vallen in de onderstaande categorieën:


Sociale netwerken
Om u in staat te stellen onze content te delen en leuk te vinden op social media sites, zoals Facebook en Twitter, moeten we een cookie plaatsen. De social media applicatie gebruikt cookies om uw keuzes te volgen en opmerkingen te publiceren. Als u een social media applicatie gebruikt, kan de cookie uw gebruik volgen, zelfs als u tijdens uw bezoek aan onze site niet ermee communiceert.


Metingen
Cookies in deze categorie stellen ons in staat om het aantal bezoekers van onze website te tellen en na te gaan welke route ze hebben gevolgd. Hetzelfde geldt voor onze nieuwsbrief. We willen onze website zo goed mogelijk laten functioneren en dat de nieuwsbrieven de informatie bevatten die u wilt lezen.


Webbakens en cookies in mail
Onze e-mails (dat zijn dan overwegend de nieuwsbrieven) kunnen één uniek webbaken bevatten om ons systeem te laten weten of de berichten worden geopend en of op links in berichten wordt geklikt. Dat is iets onvermijdelijks bij gebruik van een nieuwsbrief-programma.
We kunnen deze informatie onder meer gebruiken om te bepalen welke van onze e-mails interessanter zijn voor onze lezers en om te vragen of lezers die deze berichten willen blijven ontvangen. Het webbaken wordt verwijderd als u de e-mail verwijdert. Als u niet wilt dat het webbaken naar uw apparaat wordt gedownload, moet u e-mails van ons als tekst zonder opmaak in plaats van HTML instellen bij de ontvangst.

In de meeste browsers is het mogelijk om cookies te beheren via de browserinstellingen. Wilt u meer weten over cookies, bijvoorbeeld hoe u kunt zien welke cookies zijn ingesteld en hoe u ze kunt beheren en verwijderen Ga dan naar www.allaboutcookies.org.


… en dan nu over de privacy

Zo gaan wij met uw persoonsgegevens om:

  1. De gegevens die u heeft opgegeven zijn de minimaal noodzakelijke gegevens om een e-mail te kunnen sturen.
  2. U kunt zich aan- of afmelden voor de nieuwsbrief.
  3. Wij verkopen uw gegevens niet, noch stellen wij ze aan een derde beschikbaar.
  4. Wij hebben passende technische organisatorische en operationele maatregelen genomen om uw gegevens te beschermen. Zo draait de website in een beveiligde omgeving (https, de gegevens worden encrypted/gecodeerd verstuurd).
  5. Het nieuwsbriefprogramma Mailpoet houdt statistieken bij omtrent het leesgedrag. Deze worden in een database vastgelegd.

Waarom verwerken wij persoonsgegevens?

  • Voor het verzenden van nieuwsbrieven per e-mail of anderszins via Internet. U heeft zichzelf daarvoor opgegeven en kunt zich ook afmelden.
  • Uit de statistieken die het nieuwsbriefprogramma MailPoet vastlegt kunnen wij conclusies trekken om onze nieuwsbriefinhoud optimaliseren. In principe is het mogelijk dat wij kunnen zien wie welke artikelen heeft gelezen. Hier maken wij geen gebruik van.

Bewaartermijn

In principe bewaren wij uw gegevens niet langer dan noodzakelijk. Als u zich heeft afgemeld voor de nieuwsbrief en uw laatste bestelling van langer geleden dan de wettelijk verplichte bewaartermijn is, worden ze verwijderd tijdens een periodieke opschoning van onze databases.


Rechten omtrent gegevens

U heeft te allen tijde recht op inzage en recht op correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens, mits dit niet strijdig is met andere wettelijke verplichtingen. Vul hiervoor het contactformulier in.


Wijziging privacyverklaring

We kunnen onze privacyverklaring wijzigen, maar altijd binnen wat de Wet ons voorschrijft.