Onderzoeksrapport Jufferswaard

De vrijwilligers van de Pilogroep (Jufferswaard, behorend bij Stichting Renkums Beekdal) hebben in 2018 opdracht gegeven aan de wetenschapswinkel van de WUR een onderzoek uit te voeren naar de toegankelijkheidsmogelijkheden en -wensen en het feitelijk gebruik van de Jufferswaard in Renkum.
Het rapport daarvan is vrijdagmiddag 8 november 2019 om 16.00 u. aangeboden aan de 4 eigenaren van delen van de Jufferswaard.

Aanbieding onderzoeksrapport Jufferswaard

De Wetenschapswinkel van WUR heeft onderzocht hoe het huidige recreatieve aanbod  van de Jufferswaard  verbeterd kan worden, met behoud van de natuurwaarden van dit Natura2000 gebied. Er zijn verschillende visies en wensen bij de gebruikers en eigenaren, maar een compromis lijkt volgens de onderzoekers  goed mogelijk.

De Jufferswaard is een uiterwaard in de gemeente Renkum van 31 ha waaraan jaarlijks 55.000 keer een bezoek wordt gebracht. Om de wensen van zowel de gebruikers als de eigenaren in kaart te brengen heeft de Pilogroep de Wetenschapswinkel van de WUR gevraagd te onderzoeken hoe het huidige recreatieve aanbod, zoals wandelpaden en cultuurhistorie, verbeterd kan worden, met behoud van de natuurwaarden van dit Natura2000 gebied. De Pilogroep fungeert als spreekbuis tussen de samenleving en de eigenaren/beheerders van het gebied en de overheden.

Compromis over beheer mogelijk
Hoewel de wensen verschillen van de belangrijkste stakeholders, de Pilo-groep en Staatsbosbeheer verschillen, blijkt uit het onderzoek een compromis goed mogelijk voor de Jufferswaard. Daarvoor is van beide kanten een verbetering in de communicatie nodig. Voor de Pilogroep is het belangrijk dat zij een eenduidige visie naar de andere stakeholders toe laten horen. Staatsbosbeheer zou meer vanuit natuurbeleving moeten communiceren, omdat dit dichter bij het natuurbeeld van recreanten staat. Samenwerking is mogelijk op basis van communicatie, begrip en vertrouwen, waarin de Pilogroep gehoord wordt en waarin Staatsbosbeheer kan profiteren van de betrokkenheid van de Pilogroep.

Uitwerking door Pilogroep
De Pilogroep is als vrijwilligersgroep aangesloten bij de Stichting Renkums Beekdal. Belangrijk voor de Pilogroep is om op basis van de resultaten van dit onderzoeksrapport de “neuzen” bij de Pilogroep één kant op te laten gaan. Dit als basis voor een duidelijker en liefst gemeenschappelijk geluid in de communicatie met de samenleving, met de eigenaren/beheerders en met de overheden.

Met behulp van dit rapport zal de Pilogroep systematischer gaan praten met Staatsbosbeheer en de overheden over het beheer en de publiekscommunicatie. Hierbij zal wederzijds ook meer begrip ontstaan over de diverse kansen en bedreigingen, mogelijkheden en beperkingen.

Afval
Een belangrijk en al bestaand initiatief van de Pilogroep zijn de afvalopruimacties. Daarmee neemt de groep veel werk uit handen van Staatsbosbeheer als beheerder. Hiermee brengt de Pilogroep ook één van de belangrijkste wensen van de inwoners en van de stakeholders, in praktijk.

Het onderzoek
Het onderzoek van de Wetenschapswinkel bestond uit diverse onderdelen. Via  stakeholderanalyse, interviews, tellingen in het gebied en een enquête onder de inwoners van Renkum, is er geïnventariseerd welke wensen, normen en waarden er zijn bij doelgroepen van het gebied. Ook overtuigingen en bestaande feitenkennis zijn meegenomen in het onderzoek, evenals wie welke verantwoordelijkheden en plichten heeft. Het rapport is 8 november gepresenteerd en aangeboden aan Wethouders Leonie Rolink (VVD) en Joa Maouche (GL).

CONTACTGEGEVENS VOOR MEER INFO: lambertvangils@gmail.com
Bron: Nieuwsbrief stichting Renkums Beekdal

De toegankelijkheid van Jufferswaard in Renkum

Onderzoeksrapport:
bezoekaantallen, burgerparticipatie en communicatie
Goossen, C.M.; Dekker, Lianne
Wageningen : Wageningen University & Research, Wetenschapswinkel
Wetenschapswinkel Rapport 353
ISBN 9789463950435 – 87

Persbericht:
https://heelsumsbeekdal.nl/wp-content/uploads/2019/11/11042019-PERSBERICHT_def-presentatie-onderzoek.pdf

Plaats een reactie