Oeverzwaluwen in de Jufferswaard

Zwaluwen in de Jufferswaard

De boerenzwaluw heeft een lange staart en een witte buik. Het nest wordt aan de binnenkant van een stal gebouwd.

De huiszwaluw heeft een korte staart met witte stuit en bouwt zijn nest onder een dakgoot.

De gierzwaluw is geheel donker en heeft sikkelvormige vleugels. De vogel lijkt door zijn gevorkte staart enigszins op een zwaluw. Toch is de vogel niet verwant aan echte zwaluwen. Gierzwaluwen broeden in holtes van wat hogere gebouwen.

Oeverzwaluw

De oeverzwaluw is de kleinste van de zwaluwsoorten die in Nederland  broedt. Het is een bruinige zwaluw met witte onderzijde en borstrand. Ze scheren over water op jacht naar insecten, een kolonie oeverzwaluwen eet per dag tot wel enkel kilo’s muggen.

Oeverzwaluwen zijn tunnelgravers en graven elk jaar een nieuw broedhol. Afgekalfde oevers van rivieren en beken, maar ook kunstmatig aangelegde wanden worden gebruikt als nestgelegenheid. Aan het einde van een horizontaal, iets oplopende tunnel (45 tot 90 cm lang), worden vanaf eind mei in een kamer 4 of 5 witte eieren gelegd. Beide ouders broeden ongeveer 14 dagen. De jongen vliegen uit wanneer ze 19 tot 24 dagen oud zijn.

Oeverzwaluwwand

De verspreiding van oeverzwaluwen is afhankelijk van het aanbod van steilwanden waarin zij hun holen kunnen graven. Dit zijn vaak tijdelijk beschikbare nestplaatsen, omdat steilwanden niet stabiel zijn en door erosie en onkruid ongeschikt worden.
Geschikte steilwanden kunnen ook speciaal voor de oeverzwaluw gecreëerd worden. Daarbij moet er rekening mee worden gehouden dat de wand onderhouden dient te worden om als nestplaats geschikt te blijven. De kunstmatige oeverzwaluwwand in de jufferswaard is een initiatief van de IVN. De realisatie is mogelijk gemaakt door bijdragen van Waterschap Vallei en Veluwe, vogelbescherming Nederland, Staatsbosbeheer, gemeente Renkum en IVN Zuidwest Veluwezoom.

oeverzwaluwwand Jufferswaard
Infobord Jufferswaard

Bron vogelfoto’s:

Waarneming.nl, de website voor natuurinformatie van Stichting Observation International, Natuurbank Nederland (NBNL), Natagora en Natuurpunt (https://waarneming.nl)

Plaats een reactie