Onderzoeksrapport Jufferswaard

De vrijwilligers van de Pilogroep (Jufferswaard, behorend bij Stichting Renkums Beekdal) hebben in 2018 opdracht gegeven aan de wetenschapswinkel van de WUR een onderzoek uit te voeren naar de toegankelijkheidsmogelijkheden en -wensen en het feitelijk gebruik van de Jufferswaard in Renkum.