Gastles: beken in het Heelsums beekdal

Op 25 maart 2022 zullen een 3-tal leden van de werkgroep stromende beken op de Beatrixschool in Wolfheze aan de leerlingen van groep 6, 7 en 8 het een en ander gaan vertellen over de beken in het Heelsums beekdal en waarom deze zo belangrijk zijn om te behouden. Tijdens deze gastles zullen de kinderen … Meer…