Landweer‬

Een landweer of landgraaf is een lijnvormige doorgaande aarden grenswal  en/of diepe sloot  met vaak een doornenhaag. Hieronder is zelfs sprake van een dubbele landweer. Deze landweer staat loodrecht op de oude Heerwech of Schelmseweg en het lijkt er op dat er op dit punt een soort van tol is geweest op die belangrijke weg van Arnhem naar Wageningen.

Een landweer diende ter bescherming van een landstreek of stadsgebied tegen invloeden van buiten, zoals rovers en ongewenste dieren (die zich aan de oogst tegoed konden doen), maar ook om mensen en goederen naar de tol te leiden. Een echt militaire functie hadden ze niet. De uitvoering van de landweer is afhankelijk van het doel en de terreingesteldheid. Bij de doorgangen was dus dikwijls een  tol en waren extra verdedigingswerken aangelegd.

Schematische weergave van een landweer.

Op de oudste kaarten wordt de weg waar deze dubbele landweer op ligt ‘de Heerwegh oft openen wech’ (= een openbare weg) genoemd. Op een kaart van Bernard Kempinck uit 1616 wordt deze weg de ‘Wollffheser Wagen Wegh’ genoemd. Klinkenberg maakte een mooie en duidelijke kaart in 1756 en daarop is deze doorgaande weg ook aangegeven en wordt daar als ‘Schelmseweg’ aangeduid. 

Plaats een reactie