Landgoedwerkgroep landgoed De Kamp

In het Heelsums beekdal is ook een werkgroep actief met onderhoud en beheer van de natuur op het Landgoed De Kamp. Dit landgoed is ingeklemd door de Utrechtseweg, de A50, papierfabriek Schut en de akkers van agrariër Gerritsen. Het landgoed bestaat uit weilanden en bossen en er staat een aantal woningen. Wandelaars kunnen gebruik maken van twee openbare wandelpaden.

De vrijwilligersgroep De Kamp is als beekwerkgroep gestart begin 2019. De grootte is ongeveer 15 vrijwilligers en dat aantal is constant.

Door en langs het landgoed lopen 3 beken: Heelsumse beek, Papiermolenbeek en Middenbeek.
Ook liggen er vier poelen.

De werkgroep heeft zich in het begin beziggehouden met het openleggen van twee oude beken die door bladafval waren dichtgeslibd. Daarnaast zijn er poelen geschoond.

De werkgroep wordt ondersteund door de Stichting Landschapsbeheer Gelderland (SLG) vooral met gereedschap en advies.
Als gevolg van een SLG-project ter bevordering van de biodiversiteit is de inzet nu voornamelijk komen te liggen op het terrein van landschapsonderhoud. Dit door het planten en onderhouden van bomen en struiken b.v. in de vorm van een boomgaard en hagen. Daarom is de naamgeving gewijzigd in “landgoedwerkgroep”.

Er wordt gewerkt wanneer de natuur in rust is, d.i. van begin oktober tot eind maart. Er wordt gewerkt op vrijdag- en op dinsdagochtenden, gemiddeld één ochtend per week. Start om 9 uur met koffie en afspreken wat die ochtend gedaan gaat worden en met afronding rond 12 uur.

Bij interesse om mee te werken in de Landgoedwerkgroep kan je je richten tot de coördinator Maarten Kubbe, mkubbe@yahoo.com.

Plaats een reactie