Kleiputten

Bescheiden particulier natuurgebied als belangrijke waterbuffer

Arjan de Vries is beheerder van een stukje natuur langs de Rijn in Gelderland. Hij kocht het in 2016, waarna hij ook lid werd van de Bosgroep. Het gebied bestaat uit verschillende typen natte natuur: rivier, dynamisch moeras en rivier- en beekbegeleidend bos. Hydrologische maatregelen zorgen ervoor dat het gebied straks een belangrijke bufferfunctie kan vervullen, vooral in droge periodes.

Bosgroepen

Lees dit artikel op de website van de Bosgroepen

https://www.naturetoday.com/intl/nl/nature-reports/message/?msg=31764

Plaats een reactie