Inrichtings- en beheeradvies middendeel

Het inrichtings- en beheersadvies is opgesteld in opdracht van de burgerwerkgroep “Verbindend Landschap Heelsums Beekdal”. Het advies beschrijft welke maatregelen er mogelijk zijn om de verbindingen in het landschap te herstellen en ook het beheer van het gebied te verbeteren om zo de natuurwaarden in dit deel van het Beekdal te verhogen. Het advies omvat de deelgebieden de Kabeljauw, (natuurlandgoed) De Kamp en het gebied om papierfabriek Schut. Het is opgesteld via de Wetenschapswinkel. De Wetenschapswinkel werkt samen met maatschappelijke organisaties zonder winstoogmerk door gratis onderzoeksprojecten te organiseren die antwoord geven op hun vragen. 

Download het rapport

Schapen grazen in het beekdal vlak bij de boerderij de Kabeljauw

Plaats een reactie