Huisregels in de gastvrije natuur

Provincie Gelderland

Bekijk hier het filmpje van de door de provincie Gelderland opgestelde huisregels in de gastvrije natuur.

Huisregels

U bent en blijft van harte welkom in de Gelderse natuurgebieden, om te verwonderen, te genieten en te sporten. Met of zonder hond, paard of fiets. Als we allemaal de regels opvolgen in de natuurgebieden, dan brengen we met zijn allen geen schade toe aan de natuur. We leggen graag uit hoe dit werkt.

Huisregels in de gastvrije natuur

1. U bent welkom van zonsopgang tot zonsondergang

‘S avonds en ’s nachts geven we de dieren alle rust

Na zonsondergang is het stil en donker en is de natuur weer het terrein voor de dieren. Veel dieren hebben deze tijd en de ruimte nodig om te rusten en/of te jagen. De meeste nachtdieren zijn erg gevoelig voor geur en/of geluid van mensen en raken van slag als ze mensen horen, zien en/of ruiken. Daarom geldt in natuurgebieden dat u er na zonsondergang niet mag komen.

2. Blijf op de paden

Recreëren doen we op de daarvoor bestemde paden

Zo kunnen planten daarbuiten ongestoord groeien en kunnen dieren veilig voedsel zoeken, rusten en hun jongen grootbrengen. Daarnaast moeten mountainbikers op de mountainbike-paden blijven om de overige paden niet te beschadigen. Dit geldt ook voor ruiters en menners.

Waarom is het zo belangrijk om op het daarvoor aangewezen pad te blijven? 

 • Bloemen, planten en kleinere diersoorten, zoals insecten en reptielen, worden vertrapt of doodgereden als recreanten van de paden af gaan.
 • Dieren hebben rustige gebieden nodig om te broeden en om voedsel te zoeken. Worden vogels en zoogdieren hierbij verstoord, dan zijn hun jongen daar vaak de dupe van. Zo kunnen ze dan bijvoorbeeld minder lang op het nest zitten, worden ze gestoord bij het voeren van jongen met als gevolg dat de jongen ondervoed raken. Ook moeten de ouders hun jongen langer achterlaten en zijn de jongen dan een gemakkelijke prooi voor andere dieren.
 • Wandelpaden zijn vaak niet geschikt als ruiterpad of mountainbike pad en gaan door dat gebruik kapot. Ze worden dan onbegaanbaar voor wandelaars, die dan (ook) weer buiten de paden gaan wandelen en/ of andere paden gaan gebruiken.
3. Houd uw hond aan de lijn

Uw hond mag standaard niet loslopen in  natuurgebieden

Waar dit wel mag, staat dat duidelijk aangegeven. Dit is omdat uw loslopende hond schade aan kan brengen aan wilde planten en dieren. Veel gemeenten hebben losloopgebieden waar u uw hond wél mag loslaten. Kijk op de website van uw gemeente voor deze locaties. 

Wat voor schade kan een loslopende hond aanbrengen?

Veel honden hebben een jachtinstinct en rennen achter wilde dieren of hun sporen aan. De praktijk leert dat het reukorgaan van iedere hond – groot of klein, jachthond of knuffelbeest – enorm goed is ontwikkeld. Als de hond de kans krijgt, zal het áltijd het eigen instinct volgen. Bijna alle dieren in de natuur zijn bang voor honden, ook als ze niets doen. Herten, reeën, wilde zwijnen, hazen, dassen en andere dieren slaan op de vlucht wanneer ze zich bedreigd voelen door een hond. Soms lopen ze zich letterlijk dood tegen prikkeldraad of worden ze overreden door een auto. Als weidevogels vluchten voor honden, zijn de eieren of jonge kuikens een gemakkelijke prooi voor roofdieren. Honden bijten ieder jaar vele reeën dood. Vooral reekalfjes zijn kwetsbaar. Soms heeft de baas dat niet eens door. Ook als een hond een jong dier niet doodbijt maar opjaagt, kan het kwaad. Omdat het jonge dier zich dan verplaatst, kan de ouder het jong dan niet meer terugvinden. Kortom: met uw hond aan de lijn, kun je een heleboel leed voorkomen!

4. Neem uw afval mee naar huis of doe het in de afvalbak

Als je een natuurgebied bezoekt, staan er alleen bij parkeerplaatsen afvalbakken

We kunnen geen afvalbakken ín de natuurgebieden plaatsen, omdat dieren dan ons afval opeten en het meeste van ons afval is niet eetbaar. Neem daarom uw afval weer mee naar huis. 

Waarom mag u geen tuinafval of tuinplanten in de natuur dumpen?

Ook het dumpen van tuinafval is heel schadelijk. Sommige tuinplanten zijn zo sterk, dat ze de wilde planten die in de natuur groeien heel snel verdringen. Het effect is dat de wilde soorten dan dood kunnen gaan. Met het gevolg dat de dieren en insecten die deze plantensoort nodig hebben, ook niet meer hier kunnen overleven.

5. Geen vuur in de natuur

Een brandje loopt snel uit de hand

Binnen Nederland geldt in ieder geval van 1 april tot 1 oktober een rookverbod en een verbod tot het maken van open vuur in bos- en natuurgebieden om zo natuurbranden te voorkomen.

Wat zijn de oorzaken van branden in de natuur en wat moet je (niet) doen?

Oorzaken:

 • De meeste natuurbranden ontstaan doordat mensen onvoorzichtig zijn met vuurkorven, barbecues of bijvoorbeeld met het weggooien van een sigaret. Branden worden soms ook aangestoken. 

Wat te doen?

 • Gooi afval, zoals sigarettenpeuken en glas, in de afvalbak of neem het mee naar huis;
 • Laat uw barbecue, vuurkorf of fakkel thuis. Ze vormen, net als dat open (kamp)vuurtje, een groot risico;
 • Zet uw auto alleen op de aangelegde parkeerplaatsen aan de rand van het natuurgebied en niet in hoog droog gras;
 • Houd bospaden vrij zodat de brandweer snel ter plaatse kan zijn bij een natuurbrand.
6. Volg de aanwijzingen van de boswachter of boa op

Een boa mag bepaalde strafbare feiten opsporen, verdachten aanhouden en boetes uitschrijven.

Weet u hoe hoog de boete is voor een niet-aangelijnde hond of voor het dumpen van afval?

 • Het dumpen van afval kost bijvoorbeeld minimaal €370.  Een boete voor het lopen met een niet-aangelijnde hond is €99. Als een hond achter wild aanzit, kan de boete oplopen tot €400.
 • Deze regels staan beschreven in verschillende wetten, zoals het Wetboek van Strafrecht, de Wet milieubeheer en natuurlijk de Wet natuurbescherming.
 • Bij ernstige overtredingen is de politie en het Openbaar Ministerie betrokken.
 • Een boa (buitengewoon opsporingsambtenaar) mag bepaalde strafbare feiten opsporen, verdachten aanhouden en mag boetes uitschrijven. 

Wat te doen?

 • Bij de ingang van natuurgebieden staan ook borden met daarop de openstellingsregels. Lees deze en houd u eraan!
LET OP! Wildplukken is leuk en lekker, maar mag niet.

Takken, mos, eikeltjes, kastanjes, bessen, paddenstoelen. Wat mag je meenemen en hoeveel?

In de natuur kun je veel prachtige, lekkere en bruikbare dingen vinden: hout, mos, eikeltjes, kastanjes, bessen, paddenstoelen. Wildplukken/sprokkelen is op dit moment ook erg populair. Maar wist je dat het wettelijk verboden is om dingen mee te nemen uit de natuur? 

Dood hout en dood blad zijn onderdeel van de levende bodem met de ontwikkeling van zwammen en vormen een schuilplaats voor kleine zoogdieren, insecten enzovoorts. Afgevallen vruchten van bijvoorbeeld eiken zijn voedsel voor eekhoorns en zwijnen. Die hebben dat nodig om de winter door te komen. Ze zijn dus een onlosmakelijk onderdeel van het ecosysteem van een gebied.

Wees  je er van bewust dat je strafbaar bent als je voorwerpen uit de natuur mee neemt. Volgens de wet is sprokkelen zelfs een misdrijf en valt het onder stroperij. Er kleeft een maximale gevangenisstraf van 1 maand of een geldboete van maximaal €4.100 aan stroperij. Ook betekent dit dat je direct een strafblad krijgt.

De meeste terreineigenaren hanteren als uitgangspunt dat op kleine schaal, voor eigen gebruik en op eigen risico wildpluk en/ of sprokkelwaar meenemen mag. Informeer daarom altijd vooraf of het op de plek waar jij wilt wildplukken/sprokkelen toegestaan is. En bij twijfel: niet doen.

Bron

www.gelderland.nl/huisregels-in-de-gastvrije-natuur

Plaats een reactie