Het Stratius Rondeel

Om zich te beschermen tegen ongewenste bezoekers was in Oud-Wolfheze op een strategisch punt de grond verhoogd en hierop was een versterking of schans aangelegd.

klokbeker

Grafheuvels

Deze twee grafheuvels worden regelmatig onderhouden en blijven daardoor goed zichtbaar. Ze staan bij het ROB geregistreerd. De heuvels zijn een rijksmonument, beschermd en je mag er dus niet in graven of op een andere manier de heuvels beschadigen. Ze dateren uit de tijd van de Klokbekercultuur (de jonge Steentijd) en de daarop volgende vroege … Meer…