Grafheuvels

klokbeker
Klokbeker

Deze twee grafheuvels worden regelmatig onderhouden en blijven daardoor goed zichtbaar. Ze staan bij het ROB geregistreerd. De heuvels zijn een rijksmonument, beschermd en je mag er dus niet in graven of op een andere manier de heuvels beschadigen. Ze dateren uit de tijd van de Klokbekercultuur (de jonge Steentijd) en de daarop volgende vroege Bronstijd. Verderop ligt nog een grotere grafheuvel, de Koningsheuvel.

Voor de grafheuvels in dit gebied heeft steeds belangstelling bestaan. Al omstreeks 1845 deed Dr. L.J.F. Jansssen uit Leiden hier onderzoek. De uitkomsten hiervan werpen echter nog niet veel licht op de opbouw en inhoud van de heuvels.

Meer bekend is er van de resultaten van de opgravingen die mevrouw J. Goekoop-de Jongh samen met een aantal arbeiders in de zomer van 1910 heeft verricht. Zij heeft een zevental heuvels aan een onderzoek onderworpen, waarbij een groot aantal voorwerpen tevoorschijn kwam. De belangrijkste vondsten kwamen uit de Koningsheuvel. De arbeiders groeven in andere heuvels scherven op van een pot waarin , waarin verbrande beenderen hadden gezeten. Ook grote hoeveelheden houtskool, samen met hoopjes verkalkte beenderen werden aangetroffen en brokstukken van een kleine onversierde pot, een vlakke schaalvormige urn vol beenderen, alsmede grove, onversierde scherven en vuurstenen pijlpunten.

Archeoloog Quentin Bourgeois

Uit recent onderzoek blijkt dat er in de prehistorie meer mensen op de veluwe woonden dan we altijd gedacht hebben. Archeoloog Quentin Bourgeois vertelt in de Volkskrant hoe hij met nieuwe technieken onderzoek doet naar grafheuvels. Zeker tienduizenden mensen hebben op de Veluwe gewoond. Men dacht altijd dat er zo’n 700 grafheuvels op de Veluwe waren, maar nu blijken het er zeker twee keer zo veel te zijn.

LiDAR

De archeologen kunnen nu zo veel nieuwe grafheuvels ontdekken dankzij nieuwe kaarten, die worden ingemeten met lasers vanuit een vliegtuig. Zo kap je als het ware virtueel de bomen. Wat overblijft is de bodem zoals deze er voor de bebossing ook uitzag. En hierdoor kun je grafheuvels en raatakkers uit de prehistorie ontdekken. Wel moeten deze kaarten minitieus onderzocht worden. Dat is een ontzettend monnikenwerk. Gewone mensen helpen archeologen hiermee met het project ‘Erfgoed gezocht’ . Misschien wil jij ook wel meedoen?

Hieronder zie je zo’n kaart, maar je kan ook zelf kijken met de ahnviewer.

  • Zoek Oude Kloosterweg, Wolfheze op
  • je ziet nu de hoogtekaart, wil je de grafheuvels kunnen zien, dan moet je een andere laag kiezen. Druk rechtsboven op het tweede knopje
  • Kies de laag AHN3 maaiveld – Hillshade
  • Behalve de grafheuvels kan je ook heel goed de loop van de beken zien.
  • Of de oude weg, die links van het ecoduct loopt en meerdere karrensporen.
  • Als je een beetje uitprobeert is er nog veel meer te zien op de kaart.
Grafheuvels oud Wolfheze
Grafheuvels oud Wolfheze. De pijltjes wijzen de makkelijk zichtbare heuvels aan.

Komen onze voorouders uit Rusland?

In sommige heuvels zijn toch minimale botresten gevonden. Na DNA-onderzoek bleken de bewoners migranten uit Rusland en de Oekraïne. Sinds 2015 weten we dat er vanaf 3000 jaar voor Christus een grote volksverhuizing vanuit Rusland naar West-Europa heeft plaats gevonden. De begrafenisrituelen in Rusland lijken dan ook op die van de Veluwe, maar ook op de rituelen gevonden in de grafheuvels van Denemarken.

In de video hieronder kun je de uitleg van de archeoloog Quentin Bourgeois bekijken.

Plaats een reactie