Gastles: beken in het Heelsums beekdal

Op 25 maart 2022 zullen een 3-tal leden van de werkgroep stromende beken op de Beatrixschool in Wolfheze aan de leerlingen van groep 6, 7 en 8 het een en ander gaan vertellen over de beken in het Heelsums beekdal en waarom deze zo belangrijk zijn om te behouden.
Tijdens deze gastles zullen de kinderen met behulp van een tweetal schaalmodellen zelf het gedrag van water kunnen aanschouwen.

Onder toeziend oog van de docent Wilco Visser werden op 25 maart 2022 de leerlingen door Gerie Neijland, Johan de Putter en Hans van der Wiel meegenomen in de wereld van Sprengen, Beken en grondwater.

Vanaf de vorming van stuwwallen door gletsjers,  via het smeltwater naar de vorming van beekdalen waar de bewoners hun watermolens op lieten draaien, om uiteindelijk te belanden in het heden waarin de effecten van klimaatveranderingen te sprake komt.

Vooral de presentatie van Johan de Putter die aan de hand van proefjes met water, geassisteerd door een aantal enthousiaste leerlingen, probeert uit te leggen waarom er zoveel beken in de loop der jaren steeds verder verdrogen, krijgt veel response. (zie fotoreportage aan het einde van het verslag)

Op de vraag aan de klas hoe lang geleden het water is gevallen en wat wij nu allemaal uit kraan drinken blijkt dat de leerlingen er behoorlijk naast kunnen zitten. Op sommige plaatsen kan het water er 1000 jaar over hebben gedaan en als dan het beeld van een Ridder die even afstijgt om achter een boom enz. te doen,  reageert klas luidruchtig. 

Na het klassikale onderdeel werd de groep uiteindelijk in twee groepen gesplitst om op het schoolplein zelf aan de slag te gaan met de maquettes van de hoogtekaart en de versteende stad.

Op de hoogtekaart van de Nederland is  duidelijk te zien hoe de afvoerstromen van hemelwater zich via de grote rivieren verdelen om uiteindelijk in de Noordzee uit te monden.

Op diezelfde kaart is tevens te zien waar Nederland zijn naam aan heeft ontleend en welke gebieden als eerste onder water zullen komen bij stijgende zeespiegel en welke gebieden dan nog droog zullen blijven. Wolfheze aan zee !

Bij de maquette van de versteende stad werden de leerlingen uitgedaagd om verhardingen te vervangen door aanbrengen van overloopgebieden en infiltratie mogelijkheden door tuinen en grind.

Aan het eind van de les werden de leerlingen gevraagd of ze het leuk zouden vinden om nu zelf een korte video te maken waarin de opgedane kennis op eigen wijze in beeld wordt gebracht. Onder het artikel zijn een aantal hiervan te bekijken.

Al met al een intensieve en leerzame middag die niet snel vergeten zal worden is de verwachting.

Fotoreportage Gastles

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is 03292022-gastles-stromende-beken-15.1-beatrixschool-Wolfheze-verkleind-IMG_4205-002.jpg
Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is 03292022-gastles-stromende-beken-16.1-beatrixschool-Wolfheze-verkleind-IMG_4205-002.jpg
Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is 03292022-gastles-stromende-beken-14.1-beatrixschool-Wolfheze-verkleind-IMG_4205-002-rotated.jpg
Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is 03292022-gastles-stromende-beken-13.1-beatrixschool-Wolfheze-verkleind-IMG_4205-002-rotated.jpg
Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is 03292022-gastles-stromende-beken-17.1-beatrixschool-Wolfheze-verkleind-IMG_4205-002.jpg
Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is 03292022-gastles-stromende-beken-18.1-beatrixschool-Wolfheze-verkleind-IMG_4205-002.jpg

Namens de werkgroepleden Gerie, Johan, Hans en de support van Anja en Dimitri

Foto’s gemaakt door de werkgroep “stromende beken”.
Verslag gemaakt door WG “stromende beken”- Hans van der Wiel.

Plaats een reactie