Ecoduct Wolfhezerheide

Ecoduct Wolfhezerheide

Door de aanleg van de RW75/A50 in 1969-1972 is een uniek natuurgebied bij Wolfheze in tweeën gedeeld. Het in 2011/2012 aangelegde Ecoduct Wolfhezerheide verbindt de versnipperde stukken natuur weer met elkaar, zodat diersoorten meer ruimte krijgen om te leven en zich voort te planten. Dit ecoduct is primair ingericht voor reptielen en amfibieën, zoals bijvoorbeeld de gladde slang en zandhagedis. Een deel van het bos is hiervoor gerooid, wat de ontwikkeling van heide daar stimuleert. Naast het ecoduct is een gescheiden wandelvoorziening (uniek in Nederland!) aangelegd om het reeds aantrekkelijke recreatiegebied uit te breiden. 

De Wolfhezerheide waar het ecoduct naar is genoemd ligt aan de zuidkant van het ecoduct en is een Archeologisch Rijksmonument. Het omvat resten van prehistorische bewoning, begraafplaatsen, een middeleeuwse nederzetting en verdedigingswerken. Het monument is naar Nederlandse begrippen opmerkelijk goed geconserveerd gebleven en heeft als bijzonderheid dat vele sporen nog altijd zichtbaar zijn in het landschap. Met de aanleg van de wandelvoorziening op het ecoduct is dit monument nu voor een breder publiek toegankelijk gemaakt.

Het ecoduct is een van de natuurmaatregelen die zijn getroffen in het kader van de Wegverbreding A50 tussen knooppunten Valburg en Grijsoord. De weg is op dit traject in beide richtingen verbreed van 2×2 rijstroken naar 2×3 rijstroken om de doorstroming en verkeersveiligheid te verbeteren. Ook zijn er extra geluidsschermen geplaatst en is er nieuw (stiller) asfalt aangebracht.

Plaats een reactie