Recreatiezonering toegepast

Meer rust op Doorwerthse heide, Wolfhezer heide en hoog Wolfheze

In natuurgebied Wolfheze liggen veel wandelpaden en er zijn ook in de loop der jaren diverse sluippaden ontstaan. Het padennetwerk is te dicht geworden om rust te garanderen voor o.a. zandhagedis, adder, ringslang,  hazelworm, veldleeuwerik en draaihals. Om de aanwezige kwetsbare natuur te beschermen, beschermde en zeldzame soorten te behouden en te zorgen voor een goede natuurbeleving wordt de padenstructuur geoptimaliseerd om meer rust in het gebied te creëren.

Op de meest kwetsbare plekken – vooral op de heide en de overgangen van heide naar bos – verlegt Natuurmonumenten paden en routes. Voorop staat dat natuurgebied Wolfheze toegankelijk en beleefbaar blijft.

Adder, Saxifraga-Kees Marijnissen
Zandhagedis, Saxifraga-Mark Zekhuis
Draaihals, Saxifraga-Hans Dekker

Start zoneringsmaatregelen natuurgebied Wolfheze

In januari en februari 2023 gaat Natuurmonumenten de padenstructuur in natuurgebied Wolfheze aanpassen om de kwetsbare natuur te beschermen en een goede natuurbeleving te behouden.

Deze maatregel vloeit voort uit het Recreatiezoneringsplan Veluwe dat door de provincie Gelderland is vastgesteld.

In het kader van de Gelderse recreatiezonering worden een aantal paden afgesloten, zoals op dit plaatje te zien is.
Bekijk de pdf.

Zie ook: Rijn en Veluwe: “start uitvoering recreatiezonering in recreatiegebied”.

Renkum nieuws.nl: Werkzaamheden Wolfheze voor betere balans tussen natuur en recreatie

Plaats een reactie