Baardvleermuis in de Jufferswaard

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is image-1.png
Baardvleermuis

De baardvleermuis (Myotis mystacinus) is een vleermuis van de familie der gladneuzen (Vespertilionidae). De baardvleermuis is de kleinste Europese vleermuizen soort. Het is een levendige vleermuis met brede vleugels.

In de ruïnes van de steenfabriek Pilo in de Jufferswaard huizen baardvleermuizen.

Herkenning

De baardvleermuis is de kleinste Europese soort uit het geslacht Myotis

  • Klein, met een lichaamslengte tussen de 3,5 en 5 centimeter
  • Een spanwijdte van 19 tot 25 centimeter
  • Oren met een zichtbaar stukje kraakbeen
  • Donker van kleur, van donkerbruin tot bruingrijs
  • Snuit, oren en vleugels zijn zwartbruin
Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is image.png

Verblijfplaatsen

Zowel ’s zomers als ’s winters kunnen ze gebruikmaken van door de mens gemaakte voorzieningen als tussen de muren in oude gebouwen, maar ook leven ze in grotten en bomen, onder de bast. Baardvleermuizen hebben een voorkeur voor spleten als verblijfplaats.

Zomer

’s Zomers leven de vrouwtjes met hun jongen in kraamkolonies, die 20 tot wel 70 vrouwtjes kunnen omvatten.
De mannetjes leven dan alleen.

Winter

’s Winters geven ze een voorkeur voor ondergrondse, koele plaatsen als grotten, mijnen, bunkers en kelders. De baardvleermuis houdt een winterslaap van oktober tot maart/april. In grotten overwinteren ze vooral bij de ingang, vaak solitair of in kleine groepjes. Vaak hangen ze vrij, maar ze kunnen ook in een spleet kruipen.

Baardvleermuizen zijn voornamelijk standsoorten of korte afstandsmigranten, die geen al te grote afstanden afleggen tussen winter- en zomerverblijfplaats (>50-100 km)

Voortplanting

De paartijd loopt van de herfst tot de lente, en gaat in de overwinteringstijd door. In mei gaan de vrouwtjes de kraamkolonies in. In juni worden de jongen geboren. Een vrouwtje krijgt één jong per jaar, maar een tweeling komt ook voor. Het jong is bij de geboorte 2 gram zwaar. Het jong wordt  gespeend en kan na 6 weken zelf vliegen. Na 15 maanden zijn de vrouwtjes geslachtsrijp, een enkele al na drie maanden. Eind augustus verlaten de vrouwtjes de kraamkoloniën. De baardvleermuis wordt maximaal 23 jaar oud, maar gemiddeld worden ze maar een jaar of vier. Er sterven veel jonge vleermuizen in de kraamkolonies waardoor de gemiddelde leeftijd zo laag is.

Prooi

Een kwartier tot een half uur na zonsondergang vliegt hij meestal uit. Er is een activiteitspiek vlak na zonsondergang en vlak voor zonsopgang. Soms is hij ook overdag actief. Zijn jachtgebied ligt één à drie kilometer van zijn dagverblijf. Hij vliegt meestal laag over de grond (tot zes meter), of volgt heggen. Geregeld houdt hij pauzes, hangend aan een tak. Baardvleermuizen jagen vaak langs vegetatieranden zoals hagen of bosranden maar ook in gebieden met open houtopstanden zoals boomgaarden en weiden en langs waterrijke gebieden.

Bedreigingen

De belangrijkste bedreigingen zijn het verdwijnen en verstoren van geschikte winter- en zomerverblijfplaatsen, bv. door lawaaihinder en renovatie, sloop en verlichting van gebouwen en door kappen van bomen met holtes en loshangende schors. Verlies aan kwaliteit van de jachtgebieden treedt op door o.a. het verdwijnen van oude en zieke bomen, intensieve bosbouw, verdwijnen van open plekken en mantels en zomen in het bos, schaalvergroting in de landbouw en verdwijnen van onverlichte, landschapselementen tussen de jachtgebieden en de zomerverblijfplaats.

Ook het verlies aan geschikte zomer- en winterverblijfplaatsen door kapping van bomen en de renovatie en sloop van gebouwen, vooral het na-isoleren van gebouwen begint een steeds grotere rol te spelen.
Vergiftiging en afname van prooien door het gebruik van pesticiden.
En tot slot het verkeer en predatie door katten .

Weetjes

  • De baardvleermuis staat niet op de Nederlandse rode lijst en is dus volgens de opstellers van deze lijst niet bedreigd maar wel zeer zeldzaam.
  • De oudste vleermuis ooit was een baardvleermuis, die 41 jaar geworden is.
  • Baardvleermuizen hebben een temperamentvol karakter en dreigen bij de lichtste verstoring met luide kreten.

Bronnen

Wikipedia – https://nl.wikipedia.org/wiki/Baardvleermuis
Ecopedia – https://www.ecopedia.be/dieren/baardvleermuis
Zoogdierenvereniging – https://www.zoogdiervereniging.nl/zoogdiersoorten/baardvleermuis
Waarnemingen – https://waarneming.nl/species/373/
Natuurpunt – https://www.natuurpunt.be/pagina/baardvleermuis
infodedieren.jouwweb – https://infodedieren.jouwweb.nl/wilde-dieren/vleermuis-soorten/baardvleermuis

Plaats een reactie