Activiteiten

Heeft u opmerkingen of toevoegingen laat het dan weten.

Start zoneringsmaatregelen natuurgebied Wolfheze

In januari en februari 2023 gaat Natuurmonumenten de padenstructuur in natuurgebied Wolfheze aanpassen om de kwetsbare natuur te beschermen en een goede natuurbeleving te behouden.

Op de meest kwetsbare plekken – vooral op de heide en de overgangen van heide naar bos – verlegt Natuurmonumenten paden en routes om ruimte te geven aan beschermde soorten zoals zandhagedis, adder, hazelworm, veldleeuwerik en draaihals.

Deze maatregel vloeit voort uit het Recreatiezoneringsplan Veluwe dat door de provincie Gelderland is vastgesteld.

Bijgesloten het artikel “Start zoneringsmaatregelen natuurgebied Wolfheze” in het Renkums Nieuws van 19-11-2022

Huisregels in de gastvrije natuur
Provincie Gelderland

Bekijk de door de provincie Gelderland opgestelde huisregels in de gastvrije natuur hier.

De bomen in het Heelsums Beekdal
foto’s gevraagd voor expositie

Voor een expositie over bomen in het Heelsums Beekdal in het najaar van 2022 willen wij bezoekers van het Heelsums Beekdal vragen foto’s in te sturen voor 31-09-2022.
Zie voor aanvullende informatie: https://heelsumsbeekdal.nl/wp-admin/post.php?post=67235&action=edit

4 juni 2022 – TV-Gelderland – Droogte bedreigt flora en fauna Heelsumse Beek

Op initiatief van de werkgroep “Stromende beken” wordt er op zaterdag 4 Juni in het TV programma Buitengewoon van TV Gelderland aandacht besteedt aan Code Rood voor de Heelsumse beek, de Wodanseiken die door de droogte en grondwateronttrekkingen in de gevarenzone dreigen te komen en de flora en fauna in de Heelsumse beek.

Harm Edens zal het gaan hebben over de Wodanseiken en de bedreigingen voor de Heelsumse beek en Tijmen van Heerde, boswachter bij Staatsbosbeheer,  over de bijzondere flora en fauna bij en in de beek, zoals het beekmijtertje en de waterpinksterbloem.

TV Gelderland begint haar uitzendingen om 18.00 uur. TV Gelderland herhaalt de programma’s  elk uur en Buitengewoon  begint dan 20 minuten na elk uur.
Later ook nog te zien op uitzending gemist of op te zoeken op You Tube – TV Gelderland.
https://www.gld.nl/tv/aflevering/buitengewoon-heelsums-beekdal/174645

Van 19-05 tot en met 31-08-2022
Fototentoonstelling “Ontmoetingen op Quadenoord” van Jan Huys in Doelum in Renkum

Foto’s van Jan Huys gemaakt in het Beekdal worden geëxposeerd in het Doelum.
Fotografie heeft in Jan’s werk steeds een belangrijke rol gespeeld. Na 32 jaar dat hij hier woont, blijft het Beekdal boeien; elk seizoen heeft zijn eigen schoonheid. Nog steeds brengt elke wandeling een nieuwe verrassing.
https://www.renkumsbeekdal.nl/fototentoonstelling-ontmoeting-en-op-quadenoord-te-zien-in-doelum/

19 mei 2022 Lezing Boscafé de Beken “Fabrieksschoorstenen in Nederland”

Vrijwilligers van de ‘Pilo-groep’  hebben een wandel-app gemaakt waarmee wandelaars nog beter kunnen genieten van rijke geschiedenis en de natuur van de Jufferswaard. Bij de presentatie van deze wandel-app geeft Arjan Barnard een lezing over de bouw en de neergang van fabrieksschoorstenen in Nederland.
Aanmelden voor deelname via de nieuwsbrief van Renkums Beekdal 05-2022.

Dialoog bijeenkomst Toekomst Renkums Beekdal

Op 22 april 2022 vindt bij Hotel de Buunderkamp in Wolfheze de eerste bijeenkomst plaats in het kader van het gebiedsproces ‘Heel het Renkums Beekdal’. Dit proces is een vervolg op de bijeenkomsten die de Stichting Renkums Beekdal heeft georganiseerd over actuele ontwikkelingen in het Renkums Beekdal, het Heelsums Beekdal en de Zuidwest Veluwe.

Beekdal Gastles: beken in het Heelsums beekdal

Op 25 maart 2022 zullen een 3-tal leden van de werkgroep stromende beken op de Beatrixschool in Wolfheze aan de leerlingen van groep 7 en 8 het een en ander gaan vertellen over de beken in het Heelsums beekdal en waarom deze zo belangrijk zijn om te behouden.
Tijdens deze gastles zullen de kinderen met behulp van een tweetal schaalmodellen zelf het gedrag van water kunnen aanschouwen.
Aan het einde van onze presentatie nodigen wij de kinderen uit om aan de hand van een zelf te maken video ( ca. 1 minuut ) het belang van water in ons leven in beeld ( en geluid ) te brengen.

Aanbieding onderzoeksrapport Jufferswaard

8 november 2019 om 16.00 uur in het infocentrum Renkums Beekdal

De vrijwilligers van de Pilogroep (Jufferswaard, behorend bij St. Renkums Beekdal) hebben in 2018 opdracht gegeven aan de wetenschapswinkel van de WUR een onderzoek uit te voeren naar de toegankelijkheidsmogelijkheden en -wensen en het feitelijk gebruik van de Jufferswaard in Renkum.
Het rapport daarvan wordt a.s. vrijdagmiddag 8 november om 16.00 u. aangeboden aan de 4 eigenaren van delen van de Jufferswaard.

Wandelroutes op websites

Het Korte Ommetje

Korte wandelingen voor de mensen die niet ver kunnen lopen en ook van het Heelsums…
Meer…

Wandelroutes in apps

Boeken

De Renkumse en Heelsumse beekdalen, een cultuurhistorische wandelgids
Ruud Schaafsma
ISBN 978 90 5345 4626
2012 – Uitgeverij Matrijs, Utrecht
184 blz.

Wolfheze Een cultuurhistorische wandeling 
Uit de reeks cultuurhistorische routes in Nederland
ISBN 978 94 6148 028 6
2013 – Uitgeverij Matrijs, Utrecht
72 blz.

Vereeuwigd landschap
Wandelen door schilderachtig Wolfheze
Archeologische routes in Nederland 24 
ISSN 0928 -1444
2001 – Rijksdienst voor Oudheidkundig Bodemonderzoek, Amersfoort
60 blz.

Langs schilderspaden van de Veluwezoom
Vijf kunsthistorische wandelroutes
Routes in de gemeente Renkum
Ans Mansveld
ISBN 90-75665-41-5
2002 – Uitgeverij Kontrast, Oosterbeek
56 blz.

Filosofische wandelingen
Denken over binnen en buiten door de eeuwen heen
Eric Brinckmann
ISBN 978 90 5011 4844 4
2015 KNNV uitgeverij
Hoofdstuk 8, blz 211
De psychometrie van de romantiek
Op pad langs de Wodanseiken (8,5km)

De toegankelijkheid van Jufferswaard in Renkum
bezoekaantallen, burgerparticipatie en communicatie
Goossen, C.M.; Dekker, Lianne
Wageningen : Wageningen University & Research, Wetenschapswinkel (Wetenschapswinkel Rapport 353)
ISBN 9789463950435 – 87
92 blz